សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង!

វិធីបង្កើតផែនការអាជីវកម្មកិនស្រូវល្អក្នុងផលិតកម្មម្សៅ

ម៉ាស៊ីនកិនម្សៅដែលមានការអភិវឌ្ឍល្អបាននាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងរោងម៉ាស៊ីនកិនម្សៅនៅក្នុងទីផ្សារម្សៅប្រទេសចិន។ រោងម៉ាស៊ីនកិនម្សៅធំហាក់ដូចជាទទួលបានចំណែកធំហើយវាមិនមែនដោយសារតែផលិតភាពខ្ពស់នោះទេពួកគេមានផែនការអាជីវកម្មម៉ាស៊ីនកិនម្សៅដែលស្មុគស្មាញជាងរោងចក្រដទៃទៀត។ ផែនការអាជីវកម្មល្អមិនមែនជាឯកសិទ្ធិរបស់រោងចក្រខ្នាតធំទេរោងម៉ាស៊ីនកិនម្សៅខ្នាតតូចនិងកណ្តាលក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នានិងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីវាដែរ។ ដោយសារផែនការរបស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវធំអាចមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់និងទូលំទូលាយជាងនេះទៅទៀតការណែនាំខាងក្រោមគឺមកពីរោងចក្រផលិតម្សៅម្សៅកំពូលមួយនៅប្រទេសចិន។

How_To_Make_A_Good_Flour_Mill_Business_Plan_In_Flour_Production678

ម៉ាស៊ីនកិនម្សៅ

ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពស្រូវសាលីវត្ថុធាតុដើមរបស់អ្នក៖ បង្កើតក្រុមលទ្ធកម្មដើម្បីស្វែងរកស្រូវសាលីដែលអាចបំពេញតាមស្តង់ដារផលិតកម្មរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍ៈសំណល់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតគឺជាកត្តាសំខាន់។

2. ការត្រួតពិនិត្យដំណើរការផលិតភាព៖ ប្រសិទ្ធភាពសំអាតល្មមគ្រប់ពេលកំណត់កំរិតសញ្ញាសម្គាល់ភាពនិងភាពសាំរបស់ម្សៅត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការរបស់កម្មករដើម្បីការពារកំហុសឧបករណ៍ដែលមិនចាំបាច់និងបញ្ហាសុវត្ថិភាព។

ជំហាននីមួយៗត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកវិធីនេះការបំពុលបរិស្ថានអាចការពារបាន។


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែកក្កដា - ១៨-២០២០